PROFIL
Hvad er min baggrund, og hvilke kompetencer kan jeg tilbyde?

Baggrund og kompetencer


Med to uddannelser fra Told & Skat har jeg grundlagt min viden om regnskab og regnskab, siden har jeg haft stor læring i de jobs, jeg har varetaget i erhvervsskoleverdenen og i det private erhvervsliv i mange forskellige brancher.

Jeg har naturligvis sørget for at efter- og videreuddanne mig med bl.a. merkonom i regnskab, ligesom jeg har gennemført kurser indenfor kommunikation, ledelse, løn, HR og personaleadministration.

I sensommeren 2021 har jeg gennemført projektlederuddannelsen på Aarhus Erhvervsakademi, og jeg er ligeledes certificeret i PRINCE2®.

Jeg har arbejdet med økonomi, budget, løn, HR, personaleadministration og generel  administration i mere end 30 år, hvor jeg har varetaget funktoner som bogholder, teamleder, afdelingsleder, sekretariatsleder, regnskabsansvarlig og regnskabchef i virksomheder indenfor brancher som fx materieludlejning, engros- og detailhandel, kartoffelproduktion, transport og logistik, bygningsservice og i uddannelsessektoren.


Ligeldes har jeg praktisk erfaring med bestyrelsesarbejde - primært i foreningsregi. I de seneste år har jeg været aktiv i andelsbolig-, ejer- og grundejerforeninger, hvor jeg har varetaget opgaver som fx kasserer, næstformand og formand.


Mine kompetencer indenfor bogholderi og økonomi dækker en bred palette: Alt fra almindelig bogholderi, herunder finans-, debitor- og kreditorbogholderi, til fakturering, debitoropfølgning, moms, cash flow, perioderegnskaber, budgetarbejde, analyser og efterkalkulationer og klargøring af materiale til aflevering til revisor i forbindelse med årsafslutning.


Ledelsesrapportering til fx direktion, bank og bestyrelse er opgaver, jeg har indgående kendskab til.


Derudover har jeg praktisk erfaring indenfor løn, HR og personaleadministration, hvor jeg har arbejdet med løn til såvel måneds- som timelønnede medarbejdere, ferie, sygdom, refusioner, opsigelser og ansættelser.


Indenfor administrationsområdet har jeg erfaring med forhold som bankskifte, kontorhold og -indkøb, leasing- og pensionsforhold samt GDPR.


I årene 2007-2012 - mens finanskrisen buldrede af sted - var jeg selvstændig erhvervsdrivende indenfor salg af måltidskasser, hvor jeg ud over den strategiske ledelse også varetog mange opgaver på operationelt niveau, herunder indkøb, planlægning, logistik, markedsføring, økonomi og personale. Jeg opbyggede og drev også en webshop i disse år.

Lang tid før det blev trendy af levere måltidskasser, udviklede jeg mit eget koncept. Jeg har derfor også praktisk erfaring med forretnings- og konceptudvikling, udarbejdelse af forretningsplaner, iværksætteri, markedsføring og dét at være en "lille erhvervsdrivende", hvor man selv har alle kasketter på - fra postbud til direktør - og alt det ind i mellem.   

Med erfaringen fra egen virksomhed har jeg et præcist billede af, hvad man som selvstændig erhvervsdrivende møder af udfordringer, og jeg har mange komptencer med i værktøjskassen til at være en god sparringspartner for mine kunder.


Jeg har praktisk erfaring med ERP-systemerne Navision C5, Economic, NAV 365 Business Central, Billy og Navision 2018.


På lønormådet har jeg erfaring med Dataløn - også kaldet VISMA Dataløn.


Ligeledes er jeg daglig bruger af Office-pakken.

Alle rettigheder forbeholdes fotograf Johanne Teglgård Olsen

Gitte Malling

Indehaver